Thông tin tuyển dụng ngành mạng

Hiện này, công ty FPT Software chi nhánh Đà Nẵng cần tuyển số lượng lớn sinh viên có chứng chỉ mạng CCNA làm việc tại Nhật Bản. Sinh viên nào có đủ điều kiện, đăng ký phỏng vấn tại thầy Nguyễn Dũng qua email: nguyendung622@gmail.com.

***Hạn cuối đăng ký: 10/04/2017

***Thông tin đăng ký:

- Họ và tên, ngày sinh, số điện thoại, email, lớp.