Tuyển dụng chuyên viên Công nghệ Thông tin năm 2017

Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) tuyển dụng chuyên viên Công nghệ Thông tin năm 2017, gồm các vị trí sau:

02 chuyên viên lập trình web;

01 Chuyên viên lập trình ứng dụng di động;

Các ứng viên dự tuyển gửi Curriculum Vitae đến địa chỉ email: info@huecit.vn trước ngày 10/4/2017.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Công nghệ Thông tin, 06 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3823650.