Học bổng Sau đại học của tổ chức United Board

Đại học Huế thông báo chương trình học bổng Sau đại học dành cho các giảng viên trẻ năm học 2017-2018 của tổ chức United Board, cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình học bổng:

Các ứng viên được tuyển chọn sẽ tham gia chương trình đào tạo SĐH (Thạc sĩ/Tiến sĩ) được giảng dạy bằng tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục đại học ở Châu Á thuộc mạng lưới của tổ chức United Board.

2. Điều kiện dự tuyển:

  • Đang công tác tại cơ sở giáo dục Đại học thuộc mạng lưới của tổ chức United Board, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc;
  • Dưới 40 tuổi tính đến thời điểm dự tuyển;
  • Có kết quả học tập tốt và có năng lực chuyên môn;
  • Thông thạo tiếng Anh ( một số đơn vị đào tạo có thể yêu cầu kết quả IELTS/TOEFL)
  • Cam kết trở lại đơn vị công tác sau khi hoàn thành chương trình học tập.

3. Hồ sơ dự tuyển:

Mẫu đơn dự tuyển:

  • Sơ yếu lý lịch;
  • Bảng điểm Đại học/ Thạc sĩ;
  • Thư tự giới thiệu bản thân;
  • 03 thư tiến cử.

4. Thời hạn nộp hồ sơ:

Trước ngày 15/10/2016

Mẫu đơn dự tuyển và thông tin chi tiết xin xem tại:http://www.unitedboard.org/programs/faculty-development/faculty-scholarship-program/

Trích công văn số 997/ĐHH-HTQT

của Đại học Huế