Học bổng Tiến sĩ của Chính phủ Áo và Việt Nam

Đại học Huế thông báo chương trình học bổng Tiến sĩ của chính phủ Áo.

Đây là chương trình học bổng Tiến sĩ trên cơ sở thỏa thuận giữa Cơ quan Hợp tác quốc tế về Giáo dục và Nghiên cứu và Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho các ứng viên (không quá 45 tuổi) đã có được học bổng của Đề án 911 của Chính phủ Việt Nam thuộc các lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật, Y học, Nông lâm, Thú y, Khoa học xã hội, cụ thể như sau:

  • Số lượng: 20 học bổng/năm
  • Thời gian: 9-36 tháng
  • Nộp hồ sơ: trước ngày 31/10/2014

Trực tiếp gửi hồ sơ đến cô Trần Thị Nga: nga@vied.vn và cô Sarah Widmoser: sarah.widmoser@oead.at.

Thông tin chi tiết quý thầy cô có thể xem ở bảng thông báo Khoa.

Trích công văn sô s945/ĐHH-HTQT
của Đại học Huế

Mới nhất