Học bổng chính phủ Úc niên khóa 2015

Thông tin về chương trình học bổng Chính phủ Úc niên khóa 2015.

Đại học Huế thông báo đến toàn thể cán bộ về chương trình học bổng của Chính phủ Úc niên khóa 2015, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia

  • Cán bộ chính quyền địa phương, nhân viên làm việc của NGO trong nước và doanh nghiệp các tỉnh;
  • Cán bộ cơ quan trung ương;
  • Giảng viên đại học/cao đẳng (bao gồm cả giảng viên dạy tiếng Anh) và cán bộ nghiên cứu.

2. Hình thức nộp hồ sơ

Trực tuyến tại trang web: www.australiaawardsvietnam.org

3. Thời hạn nộp hồ sơ

Trước ngày 31/3/2014

Thông tin vhi tiết về chương trình vui lòng xem ở website: www.australiaawardsvietnam.org

Trích công văn số 100/ĐHH-HTQT

của Đại học Huế