Thông tin học bổng của Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Học bổng dành cho các ứng viên được đào tạo bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ của trường Đại học Khon Kaen.

Khoa Công nghệ Thông tin vừa nhận được thông tin từ phòng KHCN - HTQT của Trường Đại học Khoa học về học bổng đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ của ĐH Khon Kaen, Thái Lan - nay thông báo cho các cá nhân quan tâm được biết (Chi tiết thông báo của Đại học Khon Kaen treo ở thông báo trước VPK).

Mọi thông tin chi tiết, xin truy cập website: http://kkuinter.kku.ac.th/ hoặc liên hệ Mr. Isara Suriyagul Na Ayudhaya, SĐT: +66-43-202059 hoặc email: sisara@kku.ac.th.

Hạn cuối nhận hồ sơ xin học bổng: 30/4/2014