Học bổng song phương Bỉ năm học 2014-2015

Học bổng song phương Bỉ năm học 2014-2015 dành cho các ứng viên muốn tham gia khóa đào tạo Thạc sĩ tại các trường đại học của Bỉ.

Đại học Huế thông báo đến toàn thể ứng viên muốn tham gia các khóa đào tạo Thạc sĩ tại các trường đại học của Bỉ trong năm học 2014-2015.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 02/12/2013

Thông tin chi tiết và đơn xin học bổng xem tại:

http://countries.diplomatie.belgium.be/multi/vietnam/development_cooperation/scholarships/

Thông tin về chương trình đào tạo sau đại học tại Wallonie và Bruxelles có tại website: www.studyinbelgium.be

Trích công văn số 887/ĐHH-HTQT

ngày 23/9/2013 của Đại học Huế