Thông báo về "Chương trình học bổng VEF năm học 2015"

Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF) thông báo sẽ cấp 40 suất học bổng toàn phần cho sinh viên Việt Nam theo học bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại các trường đại học tại Hoa Kỳ năm học 2015. Các ngành đào tạo bao gồm: Khoa học (Tự nhiên, Vật chất và Môi trường), Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học và Y tế (bao gồm Y tế cộng đồng và Khoa học sức khỏe).

Cách thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tuyến trên website của VEF tại địa chỉ: https://application.vef.gov/2015/

Thời gian nộp hồ sơ:  10h00 sáng, ngày 10 tháng 12 năm 2013 đến 10h00 sáng, ngày 10 tháng 4 năm 2014.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập: http://home.vef.gov/details.php?mid=6&cid=362

Theo vied.vn