Học bổng Lotus III đợt 2

Đại học Huế thông báo đến toàn thể cán bộ thông tin về chương trình Học bổng Lotus giai đoạn 3 (Lotus III), đợt 2 dành cho sinh viên, NCS Tiến sĩ và Sau Tiến sĩ, viên chức hành chính và đào tạo có mong muốn theo học và trao đổi một trong các trường Đại học đối tác hàng đầu ở Châu Âu, cụ thể như sau:

1. Loại hình học bổng: bao gồm

  • Các học bổng trao đổi dành cho sinh viên đại học (06 tháng)
  • Các học bổng trao đổi dành cho NCS Tiến sĩ (từ 06-10 tháng)
  • Các học bổng dành cho NCS Sau Tiến sĩ (06-10 tháng)
  • Các học bổng dành cho viên cức hành chính và đào tạo (1 tháng)

2. Ngành học: các ngành phù hợp giữa Đại học Huế và các đại học Châu Âu tham gia trong chương trình Lotus.

3. Nộp hồ sơ:

  • Hình thức: trực tuyến tại website www.lotus.ugent.be mục LotusIII: APPLY HERE – ONLINE APPICATION

Liên kết: http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=1367&a=884

  • Thời hạn nộp hồ sơ: từ 03/5-17/7/2013./.

 

Trích công văn số 468/ĐHH-HTQT

của Đại học Huế

Chỉnh sửa lần cuối bởi tvqnhat [15/05/2013 08:07]