Học bổng Sau đại học tại Đại học Thammasat - Thái Lan

Học bổng Sau đại học của Quỹ học bổng Công nghệ Sirindhorn dành cho các ứng viên theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn, Đại học Thammasat, Thái Lan. Chi tiết xem tại Văn phòng Khoa.

./.