Chương trình học bổng Sau đại học của Đại học Quốc gia Chonbuk - Hàn Quốc

Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc sẽ dành cho các ứng viên của Đại học Huế 03 suất học bổng Sau đại học về các ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Nha khoa.

Đại học Huế thông báo đến toàn thể cán bộ viên chức trong Đại học Huế thông tin về Chương trình học bổng Sau đại học của Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc (CBNU) năm 2012 như sau:

1. Điều kiện:

CBNU dành 03 suất học bổng Sau đại học cho ứng viên của Đại học Huế đáp ứng những điều kiện sau:

  • Chuyên ngành Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Nha khoa
  • Đã tìm được giáo sư hướng dẫn ở CBNU
  • Có thư giới thiệu của Giám đốc Đại học Huế

2. Giá trị học bổng:

  • Miễn học phí cho toàn khóa học, tối đa 02 năm (Có điều kiện kèm theo)
  • Cung cấp miễn phí chỗ ở ký túc xá

Hạn cuối nộp hồ sơ: 14.12.2012 (Ứng viên không trực tiếp nộp hồ sơ cho CBNU)

Lưu ý: Hồ sơ hoàn chỉnh kèm theo công văn đề xuất của lãnh đạo đơn vị gửi Giám đốc Đại học Huế xin gửi đến Đại học Huế (qua ban Hợp tác quốc tế) muộn nhất vào ngày 07.12.2012./.

Trích công văn số 1171/ĐHH-HTQT

của Đại học Huế