Giới thiệu thông tin về chương trình học bổng Endeavour 2017

Nhằm giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Huế tiếp cận cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại các trường đại học ở Úc, Đại học Huế sẽ phối hợp cùng Đại sứ quán Úc tổ chức buổi giới thiệu thông tin về Chương trình học bổng Endeavour (Endeavour Scholarships and Fellowships), một chương trình học bổng danh giá của Chính phủ Úc. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 14h00 – 15h30 ngày 03 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng I.1, 4 Lê Lợi

Đại học Huế đề nghị quý đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin này đến cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm tham gia buổi giới thiệu thông tin trên.

Cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nguồn: Trích Công văn của Đại học Huế