Thông tin một số học bổng tại Đài Loan

Đại học huế thông báo thông tin về các chương trình học bổng như sau:

Học bổng Đài Loan Bộ giáo dục (MOE)

Số lượng học bổng: 22 suất học bổng toàn phần cho các bậc học cử nhân (4 năm), thạc sĩ (2 năm) và tiến sĩ (4 năm).

Hạn cuối nộp hồ sơ: 07/4/2017

Học bổng Đài Loan Bộ Khoa học (MOST)

Số lượng học bổng: 12 suất học bổng toàn phần cho các bậc học Thạc sĩ (2 năm) và Tiến sĩ (3 năm)

Hạn cuối nộp hồ sơ: 24/3/2017

Trích công văn 141/ĐHH-HTQT
của Đại học Huế