Học bổng Mai Lan Kunzy

Đại học Huế thông báo đến toàn thể cán bộ chương trình học bổng toàn phần Mai Lan Kunzy bậc Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ nghiên cứu tại Đại học Queensland (UQ), Úc do TS. Hugo E Kunzy tài trợ.

1. Điều kiện dự tuyển: là cán bộ, sinh viên của Đại học Huế có kiến thức về những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và cộng đồng tại Miền Trung Việt Nam. đồng thời đáp ứng được yêu cầu về học thuật và tiếng Anh của UQ

2. Giá trị học bổng: 

  • Học phí;
  • Chi phí ăn ở;
  • Bảo hiểm OSHC;
  • Chi phí đi lại hàng năm;
  • Phí visa và các chi phí khác.

3. Thời hạn và cách thức nộp hồ sơ: ứng viên phải nộp hồ sơ trực tuyến trước ngày 31/3/2017

4. Thông tin liên hệ: email: graduateschool@uq.edu.au

Tham khảo hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và thông tin chi tiết tại: htt[://scholarships.uq.edu.au/scholarship/mai-lan-kunzy-scholarship.

Trích công văn số 30/ĐHH-HTQT
của Đại học Huế