Học bổng Sau đại học

 • Tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2015

  Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ U-crai-na cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và U-crai-na và Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2015 như sau:

 • Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2015 diện Hiệp định

  Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Bê-la-rút và Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút theo diện Hiệp định năm 2015 như sau:

 • Học bổng chất lượng cao Đại sứ quán Pháp

  Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về Chương trình học bổng Chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm học 2015-2016 dành cho các ứng viên dưới 40 tuổi với các chương trình đào tạo Thạc sĩ 2 hoặc Tiến sĩ tại các trường đại học của Pháp, cụ thể như sau:

 • Thông báo học bổng LOTUS+ (EMA2)

  Chương trình học bổng LOTUS+ là một dự án được Cộng đồng Châu Âu tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Erasmus Mundus Action 2 (EMA2) và tiếp nối các Chương trình LOTUS I, II, III và Unlimited.

 • Học bổng ALFABET (EMA2)

  Chương trình học bổng ALFABET là dự án trao đổi giảng viên và sinh viên được cộng đồng Châu Âu tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Erasmus Mundus (Action 2).

 • Học bổng của Cơ quan Viện trợ Ireland

  Đại học Huế thông báo thông tin về các chương trình học bổng Thạc sĩ của cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid) năm học 2015-2016, cụ thể như sau:

 • Học bổng Tiến sĩ của Chính phủ Áo và Việt Nam

  Đại học Huế thông báo chương trình học bổng Tiến sĩ của chính phủ Áo.

 • Các chương trình học giả, học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam

  Các ngành học VEF hỗ trợ bao gồm khoa học (tự nhiên, vật chất, và môi trường), công nghệ, kỹ thuật, toán học và y tế (bao gồm khoa học y sinh, dịch tễ học, dinh dưỡng học và thống kê sinh học trong y tế công cộng).

 • Buổi giới thiệu thông tin về chương trình Học bổng Lotus Unlimited đợt 3

 • Chương trình học bổng tài năng IN.WBI

  Thông tin về chương trình học bổng tài năng IN-Wallonie-Bruxelles International (IN.WBI) do WBI thành lập.