Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm 2014

Học bổng Nguyễn Trường Tộ áp dụng cho các sinh viên có hoàn cảnh gia đình thuộc đối tượng nghèo, khó khăn về kinh tế, học lực khá trở lên. Năm học 2014-2015, sinh viên ngành Công nghệ Thông tin có 01 suất học bổng.

I. Đối tượng và tiêu chuẩn:

Sinh viên hệ chính quy có hoàn cảnh gia đình thuộc đối tượng nghèo, khó khăn về kinh tế, học lực khá trở lên (trường hợp cùng kết quả học tập thì ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn).

II. Số lượng học bổng:

Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin: 1 suất.

III. Hồ sơ xét học bổng của sinh viên:

 1. Đối với sinh viên đã nhận học bổng “Nguyễn Trường Tộ” từ những năm trước muốn tiếp tục nhận học bổng cho năm học tiếp theo: sinh viên cần gửi bảng điểm tới Phòng Đào tạo Đại học – Công tác sinh viên Trường Đại học Khoa học; đồng thời sinh viên phải gửi email trực tiếp, báo cáo tình hình học tập và việc sử dụng tiền học bổng tới đại diện của VNHELP (Email: ngot@vnhelp.org - Tiêu đề email: Tên sinh viên _ Học bổng NTT_Học bổng 4 năm_Tên trường Đại học)
 2. Đối với sinh viên nộp hồ sơ dự tuyển học bổng “Nguyễn Trường Tộ” lần đầu tiên, hồ sơ dự tuyển bao gồm:
 • Thông tin về sinh viên (theo mẫu tại VPK).
 • Bảng điểm học tập của sinh viên năm gần nhất, đối với sinh viên năm thứ nhất thì phải có điểm thi đại học đạt thủ khoa.
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo) của địa phương.
 • Một bài luận do sinh viên đánh máy trong phạm vi một mặt giấy khổ A4, dưới 1000 chữ, khổ chữ 12, font Times New Roman theo một trong các đề tài sau:
  • Ngoài việc học tập, bạn có tham gia hoạt động tình nguyện hay các hoạt động cộng đồng nào không? Động lực của bạn khi tham gia các hoạt động này là gì và bạn học hỏi được gì thông qua các hoạt động đó.
  • Vì sao bạn lại chọn ngành này? Bạn cho biết ước mơ hay kế hoạch trong tương lai có liên quan đến ngành học này.
  • Bạn hãy kể lại một tình huống hay sự kiện mà bạn đã chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày và đã gây ấn tượng với bạn

Sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng này, làm đơn gửi về VPK trước ngày 22/9/2014.

Trích công văn số 494/ĐHKH-ĐTĐH-CTSV

của Trường Đại học Khoa học