Đăng ký giải thưởng Kova lần thứ 14

Thực hiện theo thông báo của Ủy ban giải thưởng Kova về việc tham gia đăng ký xét tặng giải thưởng Kova lần thứ 14, nhà trường thông báo đến các đơn vị biết về học bổng này.

Giải thưởng và học bổng KOVA được trao tặng hàng năm nhằm:

- Khuyến khích các nhà khoa học và các công trình nghiên cứu được ứng dụng, mang lại giá trị kinh tế cao cùng các lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

- Cổ vũ và nhân rộng các tấm gương tiêu biểu trong xã hội có những việc làm nhân văn, cao thượng.

- Khuyến khích, động viên các em sinh viên vượt khó học giỏi và sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Ươm mầm tài năng trẻ đóng góp cho xã hội, cho đất nước.

Đề nghị các sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi; những sinh viên xuất sắc có thành tích NCKH; và những cán bộ, giảng viên có đề tài nghiên cứu khoa học - Công nghệ ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả kinh tế cao tham gia Giải thưởng Kova lần thứ 14 ở các hạng mục:

  • Nghị lực: 1 hồ sơ sinh viên/1 đơn vị
  • Triển vọng: 1 hồ sơ sinh viên/1 đơn vị
  • Kiến tạo: Không hạn chế số lượng nhà khoa học

Hạn cuối nộp hồ sơ: 13/6/2016 tại Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin.

Mọi thông tin chi tiết tham khảo tại địa chỉ: http://husc.edu.vn/downloads.php?cat_id=137