Danh sách trúng tuyển vào vòng phỏng vấn học bổng VIETHOPE 2013

Danh sách sinh viên tham dự sơ tuyển học bổng VIETHOPE 2013 của Khoa Công nghệ Thông tin.

Khoa Công nghệ Thông tin có hai sinh viên Khóa 37 được tham dự vòng sơ tuyển để phỏng vấn học bổng VIETHOPE gồm:

1. Nguyễn Thanh Ân - SN 23/02/1992 - SV lớp K37D
Mã SV: 13T1021009

2. Phan Thanh Minh - SN 28/01/1992
Mã SV: 13T1021123

Đề nghị hai sinh viên có tên trên tham dự phỏng vấn tại:

Phòng họp số 02, Trường Đại học Nông lâm (102 Phùng Hưng, TP Huế)

Thời gian: 08g00 ngày 14/12/2013

Khi đi phỏng vấn sinh viên mang theo thẻ sinh viên và giấy CMND.

Trong trường hợp không thể tham dự được (chỉ chấp nhận trong trường hợp bận việc RẤT QUAN TRỌNG - ví dụ: Thi học kỳ...), sinh viên vui lòng báo trước ít nhất 02 ngày đến Ms. Trương Thu Huế, ĐT: 0916921777 hoặc email: thu-hue@viethope.org

Thông tin nhận được ngày 12/12/2013