Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2013-2014

Học bổng Nguyễn Trường Tộ áp dụng cho các sinh viên có hoàn cảnh gia đình thuộc đối tượng nghèo, khó khăn về kinh tế, học lực khá trở lên. Năm học 2013-2014, sinh viên ngành Công nghệ Thông tin có 01 suất học bổng.

I. Đối tượng và tiêu chuẩn:

Sinh viên hệ chính quy các khóa K33, 34, 35và 36 có hoàn cảnh gia đình thuộc đối tượng nghèo, khó khăn về kinh tế, học lực khá trở lên (trường hợp cùng kết quả học tập thì ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn).

II. Số lượng học bổng:

Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin: 1 suất.

III. Hồ sơ xét học bổng của sinh viên:

 1. Đối với sinh viên đã nhận học bổng “Nguyễn Trường Tộ” từ những năm trước và được để cử tiếp tục nhận học bổng cho năm học tiếp theo: sinh viên liên hệ tại Phòng Đào tạo Đại học – Công tác sinh viên để được hướng dẫn chi tiết.
 2. Đối với sinh viên nộp hồ sơ dự tuyển học bổng “Nguyễn Trường Tộ” lần đầu tiên, hồ sơ dự tuyển bao gồm:
 • Đơn xin xét cấp học bổng (theo mẫu tại VPK).
 • Bảng điểm học tập của sinh viên năm gần nhất
 • Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
 • Một bài luận do sinh viên đánh máy trong phạm vi một mặt giấy khổ A4, dưới 1000 chữ, khổ chữ 12, font Times New Roman theo một trong các đề tài sau:
  • Ngoài việc học tập, bạn có tham gia hoạt động tình nguyện hay các hoạt động cộng đồng nào không? Động lực của bạn khi tham gia các hoạt động đó.
  • Bạn hãy nói về một người bạn có quan hệ cá nhân đã có ảnh hưởng lớn đến cách suy nghĩ cũng như dự tính về tương lai của bạn.
  • Bạn hãy nêu vài trải nghiệm thực tế của bạn về sự tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong hoạn nạn.
  • Bạn hãy kể lại một tình huống hay sự kiện mà bạn đã chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày và đã gây xúc động mạnh mẽ tới bạn.

Các Khoa căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện năm học 2011-2012 để xét chọn danh sách sinh viên đề nghị cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ và gửi cho Trường (qua phòng ĐTĐH-CTSV) trước ngày 05/9/2013

Trích công văn số 425/ĐHKH

của Trường Đại học Khoa học