Thông báo tuyển bổ sung hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng VietSeeds năm học 2019 - 2020

Đại học Huế phối hợp với Quỹ học bổng VietSeeds thông báo về việc xét bổ sung học bổng VietSeeds năm học 2019-2020.

Đối tượng dự tuyển: sinh viên năm thứ nhất có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Hồ sơ xin xét cấp học bổng:

- Đơn xin học bổng (VietSeeds Application Form) đăng tải tại địa chỉ: http://bit.ly/VSHue_Dot2; hoặc Mục sinh viên tại http://vietseeds.org

- Thư giới thiệu (viết tay hoặc đánh máy) từ GVCV học tập, giảng viên bộ môn, giáo viên cũ… hoặc bất kỳ ai hiểu về hoàn cảnh, tính cách của ứng viên cũng như quá trinh phấn đấu trong học tập, rèn luyện của sinh viên.

Hồ sơ sau khi hoàn thành gửi về email: thantrongkhanhnhat@gmail.com trước 11g00 ngày 15/9/2019.

Thời gian, địa điểm phỏng vấn dự kiến:

Vòng 1 (Vòng hồ sơ) từ 15-21/9/2019

Vòng 2 (Vòng phỏng vấn): ngày 29/9/2019

Vòng 3 (Vòng tuyển chọn): ngày 01/10/2019

Địa điểm: Trung tâm khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ĐHH, 20 Lê Lợi, thành phố Huế.

Trích công văn số 1223/ĐHH-CTHSSV
ngày 06/9/2019