Học bổng Đại học

 • Thông tin về học bổng USP năm học 2013-2014

  Chương trình Học bổng cho Sinh viên Đại học của VietHope niên học 2013-2014 sẽ dành 80 suất học bổng trị giá 200USD/suất để hỗ trợ các bạn sinh viên năm nhất hệ chính quy của 5 trường Đại học công lập (trong đó có trường Đại học Khoa học Huế) ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, ý chí vượt khó, có thành tích học tập tốt, có ý thức phát triển bản thân, xã hội và có tiềm năng trở thành những người làm chủ tương lai. Học bổng được trao với mục đích hỗ trợ phần nào khó khăn tài chính của năm đầu tiên ở bậc đại học, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bạn tiếp tục học tập và phát huy tối đa năng lực của mình.

 • Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2013-2014

  Học bổng Nguyễn Trường Tộ áp dụng cho các sinh viên có hoàn cảnh gia đình thuộc đối tượng nghèo, khó khăn về kinh tế, học lực khá trở lên. Năm học 2013-2014, sinh viên ngành Công nghệ Thông tin có 01 suất học bổng.

 • Học bổng Vallet năm 2013

 • Cung cấp thông tin để cấp học bổng tài trợ

 • Đăng ký giải thưởng KOVA lần thứ XI

 • Học bổng "Quỹ Chung-Soo" - Hàn Quốc

  Quỹ khuyến học việt Nam triển khai Chương trình Học bổng "Quỹ Chung-Soo vì sinh viên vượt khó học giỏi" năm học 2012-2013 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

 • Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm 2012

  Học bổng Nguyễn Trường Tộ áp dụng cho các sinh viên có hoàn cảnh gia đình thuộc đối tượng nghèo, khó khăn về kinh tế, học lực khá trở lên. Năm nay, sinh viên ngành Công nghệ Thông tin có 01 suất học bổng.

 • Học bổng đại học USP của tổ chức VietHope

  Học bổng dành cho sinh viên đại học năm thứ nhất có kết quả học tập tốt (dựa vào điểm trung bình cuối năm lớp 12, điểm thi đại học,...), gia cảnh khó khăn. Học bổng trị giá khoảng 160 USD/sinh viên.

 • Học bổng của Hiệp hội Học bổng Chubu Singapore

  Tuyển chọn sinh viên năm nhất tham gia phỏng vấn để nhận học bổng của Chubu Singapore Council

 • Công văn của trường về việc Hoàn tất hồ sơ học bổng Odon Vallet

  Các sinh viên được nhà trường xét duyệt chú ý hoàn tất hồ sơ theo công văn này.