Thông báo số 1

Hội nghị Khoa học do Khoa Công nghệ Thông tin tổ  chức vào ngày 30 tháng 5 năm 2015 tại trường Đại học Khoa học Huế, số 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Thông qua Hội nghị, các đại biểu có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu  khoa học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông. Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia báo cáo tại Hội nghị. Đặc biệt  Hội nghị khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu  sinh, học viên cao học tham gia báo cáo, trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình.
Các chủ đề chính (nhưng không hạn chế) của Hội nghị:

 • An toàn thông tin
 • Công nghệ tri thức
 • Công nghệ đa phương tiện, mô phỏng
 • Công nghệ tính toán hiệu năng cao
 • Công nghệ phần mềm
 • Cơ sở dữ liệu
 • Cơ sở toán cho tin học
 • Điện toán đám mây
 • Khai phá dữ liệu và máy học
 • Mạng và truyền thông
 • Nhận dạng và xử lý ảnh
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Web ngữ nghĩa và Ontology

Các mốc thời gian

 • Tóm tắt báo cáo:    15/4/2015
 • Toàn văn báo cáo:    01/5/2015
 • Chấp nhận báo cáo:   15/5/2015

Hội nghị tiếp nhận đăng ký và nộp báo cáo qua địa chỉ:

https://easychair.org/conferences/?conf=saict2015

Thông tin liên hệ:

TS. Đặng Thanh Chương

Email: dtchuong@gmail.com

ĐT: 0905 230 375

Quy cách viết báo cáo:

Tiếng Việt hoặc tiếng Anh, theo mẫu trên Website:

http://it.husc.edu.vn/hnkh/mau-bao-cao

Các báo cáo trình bày tại Hội  nghị  sẽ  được phản biện  để  đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Huế.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC

Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [25/03/2015 07:05]

Mốc thời gian

 • 15/04/2015: Tóm tắt báo cáo
 • 01/05/2015: Toàn văn báo cáo
 • 11/05/2015: Chấp nhận báo cáo
 • 30/05/2015: Hội nghị