Mẫu báo cáo

Danh sách các mẫu báo cáo tại Hội nghị Khoa học

Kính gửi các tác giả đăng ký tham gia báo cáo tại hội nghị khoa học Khoa CNTT, dưới đây là tài liệu mẫu với các định dạng chuẩn dành cho các báo cáo khoa học.

- Định dạng Word

- Định dạng Tex

Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [28/01/2015 14:27]

Mốc thời gian

  • 15/04/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 01/05/2015: Toàn văn báo cáo
  • 11/05/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 30/05/2015: Hội nghị