KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
01/06/1995 – 01/06/2015

Đơn vị tổ chức: Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 

 Hội nghị Khoa học do Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức vào ngày 30 tháng 5 năm 2015 tại trường Đại học Khoa học Huế, số 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Thông qua Hội nghị, các đại biểu có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa  học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông. Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia báo cáo tại Hội nghị. Đặc biệt Hội nghị khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo, trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình.

Chỉnh sửa lần cuối bởi tvqnhat [19/03/2015 12:50]

Mốc thời gian

  • 15/04/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 01/05/2015: Toàn văn báo cáo
  • 11/05/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 30/05/2015: Hội nghị