Danh sách Bài báo chấp nhận trình bày tại Hội nghị Khoa học SĐH lần thứ I

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO TRÌNH BÀY TẠI  HỘI NGHỊ KHOA HỌC SAU ĐẠI HỌC LẦN THỨ I NGÀY 29//7/2017

1. Hoàng Quang, Phạm Minh Khoa, Võ Hoàng Liên Minh. Thiết kế lược đồ XML từ biểu đồ lớp UML.

2. Đoàn Duy Bình. Nghiên cứu Tổng quan về Tính toán mềm để dự đoán cấu trúc tối ưu của phân tử sinh học.

3. Dương Kiều Nga, Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng Quang. Một tiếp cận trong việc chuyển đổi mô hình quan hệ sang OWL Ontology.

4. Quách Xuân Hưng. Một số phương pháp tích hợp Ontology dựa vào Logic mô tả mờ.

5. Nguyễn Đức Mận. Automatic test input generation via model inference based on user story and acceptance criteria for mobile application development.

6. Nguyễn Văn Hán. Biểu diễn tri thức mờ trên đồ thị sử dụng đại số gia tử.

7. Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng Quang, Hoàng Hữu Hạnh. Chuyển đổi thuộc tính đa trị phức hợp lồng nhau trên mô hình ER sang OWL Ontology.

8. Nguyễn Đức Hiển, Lê Mạnh Thạnh. Cải thiện mô hình mờ hướng dữ liệu với tri thức tiên nghiệm.

9. Lê Thị Thu Nga. Tái tạo mặt cong tham số bậc thấp từ lưới tam giác dựa trên tái hợp mảnh.

10. Nguyễn Thị Phương Liên. Tổng quan nghiên cứu phát triển họ logic mô tả mờ ngôn ngữ.

11. Lương Thái Ngọc, Võ Thanh Tú. Giải pháp phát hiện tấn công ngập lụt trên mạng MANET sử dụng thuật toán phân lớp.

12. Trương Tiến Vũ. Giới thiệu bảo mật thông tin lớp vật lý trong truyền thông không dây.

13. Lê Vũ, Nguyễn Tấn Khôi, Võ Thanh Tú. Đánh giá hiệu năng giao thức di động MIPv6, PMIPv6 trên mạng cảm biến không dây.

 14. Lê Văn Hòa. Một mô hình tập hợp chùm kết hợp với đắp chùm trong mạng chuyển mạch chùm quang.

15. Phạm Trung Đức. Cải tiến về điều khiển chập nhận lập lịch trong mạng OBS có xét đến QoS.

16. Đặng Hùng Vĩ. Giải pháp điều khiển cung cấp tài nguyên cho hệ phân tán trong máy ảo dựa trên kỹ thuật mã mạng.

17. Huỳnh Trọng Đức, Phan Công Vinh, Nguyễn Đăng Bình. Hệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cảm ngữ cảnh trên thiết bị di động.

18. Đặng Công Quốc, Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Quốc Huy. Các thành phần chính trong bài toán đánh cờ.

19. Lê Mạnh Thạnh, Hoàng Hữu Hạnh, Nguyễn Thị Uyên Nhi. Khảo sát về ứng dụng tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa.

20. Phạm Văn Sơn. Nghiên cứu phương pháp học tăng cường vào huấn luyện cân bằng con lắc ngược. 

21. Đỗ Xuân Huyền, Hà Viết Hải. Các phương pháp cài đặt giao diện lập trình song song OPENMP trên kiến trúc sử dụng bộ nhớ phân tán.

Chỉnh sửa lần cuối bởi ndbinh [26/07/2017 14:34]

Mốc thời gian

  • 30/06/2017: Nộp tóm tắt
  • 15/07/2017: Nộp toàn văn
  • 25/07/2017: Thông báo chấp nhận
  • 29/07/2017: Hội nghị