Chương trình Hội nghị Khoa học SĐH lần thứ I

Chủ đề: "Một số kết quả mới trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng 

Công nghệ thông tin"

 ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐÀ NẴNG

 

Sáng thứ Bảy 29/7/2017

Địa điểm      : Phòng Họp Khoa Công nghệ Thông Tin, Tầng 2 Nhà G

7h00 - 7h30 : Đón tiếp đại biểu

7h30 - 7h50 : Khai mạc

                       -  Giới thiệu đại biểu: TS. Nguyễn Đăng Bình

Trưởng Ban Thư ký Hội nghị

                      -   Phát biểu khai mạc: PGS. TS. Hoàng Quang

Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị

                      -   Phát biểu Trưởng Ban chương trình: PGS. TS. Lê Mạnh Thạnh

 

Từ 7h50 :  Sinh hoạt tại các Tiểu ban

Hội nghị ở các Tiểu ban:

Tiểu ban 1: Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin

  Phòng họp Khoa Công nghệ Thông tin, Tầng 2,  Nhà G

Tiểu ban 2: Công nghệ Mạng - Truyền thông và Khoa học Tính toán

Phòng Giảng viên Khoa Báo chí – Truyền thông, Tầng 3,  Nhà G

Sáng thứ bảy 29/7/2017

TIỂU BAN 1:  Cơ Sở Dữ Liệu & Hệ Thống Thông Tin

Địa điểm :  Phòng Họp Khoa CNTT, Tầng 2, Nhà G

Thời gian : Sáng, Thứ bảy ngày 29/7/2017

Người điều khiển : PGS. TS. Lê Mạnh Thạnh

8h00-8h20

Thiết kế lược đồ XML từ biểu đồ lớp UML

Hoàng Quang,

Phạm Minh Khoa,

Võ Hoàng Liên Minh

8h20-8h40

Nghiên cứu Tổng quan về Tính toán mềm để dự đoán cấu trúc tối ưu của phân tử sinh học

Đoàn Duy Bình

8h40-9h00

Một tiếp cận trong việc chuyển đổi mô hình quan hệ sang OWL Ontology

Dương Kiều Nga,   

Võ Hoàng Liên Minh,

Hoàng Quang

Người điều khiển : PGS. TS. Nguyễn Mậu Hân

9h00-9h20

Automatic test input generation via model inference based on user story and acceptance criteria for mobile application development

Nguyễn Đức Mận

9h20-9h40

Các phương pháp cài đặt giao diện lập trình song song OPENMP trên kiến trúc sử dụng bộ nhớ phân tán

Đỗ Xuân Huyền,

Hà Viết Hải

9h40-9h50

Nghỉ giải lao

Người điều khiển : PGS. TS. Hoàng Quang

9h50-10h10

Biểu diễn tri thức mờ trên đồ thị sử dụng đại số gia tử

Nguyễn Văn Hán

10h10-10h30

Tổng quan nghiên cứu phát triển họ logic mô tả mờ ngôn ngữ

Nguyễn Thị Phương Liên

10h30-10h50

Tái tạo mặt cong tham số bậc thấp từ lưới tam giác dựa trên tái hợp mảnh

Lê Thị Thu Nga

Người điều khiển : TS. Huỳnh Hữu Hưng

10h55-11h15

Cải thiện mô hình mờ hướng dữ liệu với tri thức tiên nghiệm

Nguyễn Đức Hiển,

Lê Mạnh Thạnh

11h15-11h35

Chuyển đổi thuộc tính đa trị phức hợp lồng nhau trên mô hình ER sang OWL Ontology

Võ Hoàng Liên Minh,    

Hoàng Quang,

Hoàng Hữu Hạnh

11h35-11h55

Phát triển dịch vụ IoT cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

Võ Việt Dũng

 

 

Sáng thứ bảy 29/7/2017

TIỂU BAN 1: Công Nghệ Mạng - Truyền Thông & Khoa học Tính toán

Địa điểm :  Phòng Giảng viên Khoa Báo Chí- Truyền Thông, Tầng 3, Nhà G

Thời gian : Sáng, Thứ bảy ngày 29/7/2017

Người điều khiển : PGS. TS. Võ Thanh Tú

8h00-8h20

Một mô hình tập hợp chùm kết hợp với đắp chùm trong mạng chuyển mạch chùm quang

Lê Văn Hòa

8h20-8h40

Giới thiệu bảo mật thông tin lớp vật lý trong truyền thông không dây

Trương Tiến Vũ

8h40-9h00

Cải tiến về điều khiển chập nhận lập lịch trong mạng OBS có xét đến QoS

Phạm Trung Đức

Người điều khiển: PGS. TS.  Võ Viết Minh Nhật

9h00-9h20

Giải pháp điều khiển cung cấp tài nguyên cho hệ phân tán trong máy ảo dựa trên kỹ thuật mã mạng

Đặng Hùng Vĩ

9h20-9h40

Giải pháp phát hiện tấn công ngập lụt trên mạng MANET sử dụng thuật toán phân lớp

Lương Thái Ngọc,    

Võ Thanh Tú

9h40-9h50

Nghỉ giải lao

Người điều khiển: PGS. TS.  Trương Công Tuấn

9h50-10h10

Một số phương pháp tích hợp Ontology dựa vào Logic mô tả mờ

Quách Xuân Hưng

10h10-10h30

Hệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cảm ngữ cảnh trên thiết bị di động

Huỳnh Trọng Đức,

Phan Công Vinh,

Nguyễn Đăng Bình

10h30-10h50

Nghiên cứu phương pháp học tăng cường vào huấn luyện cân bằng con lắc ngược

Phạm Văn Sơn

Người điều khiển: TS. Nguyễn Gia Như

10h55-11h15

Khảo sát về ứng dụng tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa

Lê Mạnh Thạnh,

Hoàng Hữu Hạnh,

Nguyễn Thị Uyên Nhi

11h15-11h35

Các thành phần chính trong bài toán đánh cờ

Đặng Công Quốc,

Nguyễn Đăng Bình,

Nguyễn Quốc Huy

11h35-11h55

Đánh giá hiệu năng giao thức di động MIPv6, PMIPv6 trên mạng cảm biến không dây

Lê Vũ,

Nguyễn Tấn Khôi,

Võ Thanh Tú

 

Chỉnh sửa lần cuối bởi ndbinh [27/07/2017 09:08]

Mốc thời gian

  • 30/06/2017: Nộp tóm tắt
  • 15/07/2017: Nộp toàn văn
  • 25/07/2017: Thông báo chấp nhận
  • 29/07/2017: Hội nghị