HỘI NGHỊ KHOA HỌC SAU ĐẠI HỌC LẦN THỨ I - 2017

MỘT SỐ KẾT QUẢ MỚI TRONG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
VÀ ỨNG DỤNG CNTT

29/07/2017

Nhằm góp phần thúc đẩy công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học Sau đại học, Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học - Đại học Huế phối hợp với Khoa CNTT Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng và Khoa CNTT Đại học Duy Tân tổ chức Hội nghị khoa hoc Sau Đại Học lần thứ I năm 2017, dự kiến vào ngày thứ 7 ngày 29 tháng 07 năm 2017. Thông qua Hội nghị, các đại biểu, các nhà khoa học có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu và triển khai công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông. Đặc biệt các nhà khoa học trẻ các nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo, trao đổi các kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Ban tổ chức Hội nghị khoa học Sau đại học lần thứ I trân trọng kính mời các nhà khoa học trẻ, Nghiên cứu sinh và học viên Cao học trong và ngoài nước tham gia báo cáo tại Hội nghị.

 

Thành phần tham gia hội nghị

  • Các nhà khoa học trẻ, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu thuộc các lĩnh vực liên quan.
  • Nghiên cứu sinh, học viên Sau đại học.

Hình thức đăng ký tham gia

Các báo cáo tham gia Hội nghị xin vui lòng Email trực tiếp cho Trưởng Ban thư ký hội nghị. Ban thư ký sẽ có phản hồi sau khi nhận được báo cáo.

Công bố khoa học các báo cáo tuyển chọn

Các báo cáo tham gia Hội nghị sẽ được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, in kỷ yếu Hội nghị và phản biện công bố trong các Chuyên san Khoa học Tự nhiên của Tạp chí trường Đại học Khoa học Huế và tạp chí Đại học Huế.

Chỉnh sửa lần cuối bởi ndbinh [24/07/2017 16:15]

Mốc thời gian

  • 30/06/2017: Nộp tóm tắt
  • 15/07/2017: Nộp toàn văn
  • 25/07/2017: Thông báo chấp nhận
  • 29/07/2017: Hội nghị