Giới thiệu về Bộ môn Hệ thống Thông tin

Bộ môn Hệ thống Thông tin (Department of Information Systems) đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Hệ thống Thông tin bậc đại học và sau đại học của trường Đại học Khoa học Huế.

Ngoài ra, Bộ môn còn đảm nhiệm việc giảng dạy cho sinh viên đại học một số môn học cơ bản và cơ sở ngành, như: Tin học đại cương, Toán rời rạc, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Ngôn ngữ hình thức và Automata, Độ phức tạp thuật toán,…


Một số thành viên của bộ môn chụp với trưởng khoa

Bộ môn cũng tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực thiết kế và xử lý cơ sở dữ liệu. Công tác nghiên cứu khoa học cũng là một mảng luôn được chú trọng cao. Bộ môn đặc biệt quan tâm đến các hướng nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực: Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, Cơ sở dữ liệu thời gian, Cơ sở dữ liệu không gian, và Cơ sở dữ liệu bán cấu trúc. Các đề tài nghiên cứu cấp Bộ và cấp Cơ sở luôn hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt. Bộ môn còn tổ chức sinh hoạt seminar định kỳ cho các học viên cao học tham gia.

Từ khi được thành lập đến nay, Bộ môn luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu. Nhiều cán bộ đã được tạo cơ hội để đi học tập và nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, với lực lượng thường trực tại Khoa để giảng dạy còn nhiều hạn chế (vào thời điểm tháng 4/2012 chỉ có 4 cán bộ giảng dạy, gồm 1 tiến sĩ và 2 thạc sĩ) cũng đã làm ảnh hưởng đáng kể đến công tác giảng dạy và khả năng nghiên cứu của Bộ môn.

Chỉnh sửa lần cuối bởi tvqnhat [18/04/2018 16:48]