Giải bóng đá HSSV trường Đại học Khoa học 2015

Giải bóng đá sinh viên trường Đại học Khoa học năm 2015 là một hoạt động thể thao nhằm:

  1. Đẩy mạnh phong trào tập luyện môn bóng đá trong Nhà trường
  2. Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: ngày thành lập Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam 30/04, ngày quốc tế Lao động 01/05...
  3. Nhằm tạo mối quan hệ đoàn kết, học hỏi lẫn nhau giữa sinh viên các Khoa, Bộ môn trong Nhà trường.
  4. Việc tổ chức giải phải đoàn kết, an toàn, trung thực, đúng luật và khoa học. Tăng cường giáo dục VĐV, HLV về ý thức tổ chức kỷ luật.

 

  • Đối tượng

Tất cả học sinh, sinh viên đang học tập theo hệ chính qui và các hệ đào tạo khác đang tập trung học tập tại trường (trừ hệ đào tạo vừa học vừa làm).

  • Điều kiện tham dự giải

Vận động viên phải có đạo đức tốt, không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, có đủ sức khỏe tham gia thi đấu.

  • Số lượng vận động viên

Mỗi Liên chi đoàn được đăng ký  02 đội bóng (nam, nữ) với số lượng mỗi đội tối đa 15 VĐV, 01 HVL và 01 Trưởng đoàn. VĐV phải là đối tượng thỏa mãn yêu cầu trên do Liên chi đoàn quản lý. Danh sách đăng ký theo mẫu và phải được sự xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa và Bộ môn trực thuộc và gửi về BTC.

  • Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian

Dự kiến từ ngày 03/03/2015 đến ngày 26/03/2015

Địa điểm tổ chức

Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường ĐH Khoa học

  • LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NAM HSSV TRƯỜNG ĐHKH 2015
Bảng A: 4 ĐỘI Bảng B: 4 ĐỘI Bảng C: 4 ĐỘI Bảng D: 4 ĐỘI
 Công nghệ thông tin      Công tác xã hội  Toán học  Vật lý
 Xã hội học  Ngữ văn  Địa lý – Địa chất       Điện tử viễn thông     
 Kiến trúc  Môi trường  Sinh học  Hóa học
 Lịch sử  Lý luận chính trị      Báo chí   Phổ thông, dự bị 

 

TT  Ngày thi đấuGiờ thi đấu Trận đấu Trận đấu Kết quả 
Khai mạc: 7h00 ngày 03/03/2015
 1  03/03/2015  7h30  1A – 4A  CNTT – Lịch sử  
 2    8h45  2A – 3A  Xã hội học – Kiến trúc  
 3    14h30  1B – 4B  CTXH – Lý luận chính trị  
 4    15h45  2B – 3B  Ngữ văn – Môi trường  
 5  04/03/2015  7h30  1C – 4C  Toán học – Báo chí  
 6    8h45  2C – 3C  Địa lý ĐC – Sinh học  
 7    14h30  1D – 4D  Vật lý – Phổ thông, DB  
 8    15h45  2D – 3D  ĐTVT – Hóa học  
 9  06/03/2015  7h30  1B – 3B  CTXH – Môi trường  
 10    8h45  4B – 2B  LLCT – Ngữ văn  
 11    14h30  1A – 3A  CTNT – Kiến trúc  
 12    15h45  4A – 2A  Lịch sử - Xã hội học  
 13  07/03/2015  7h30  1D – 3D  Vật lý – Hóa học  
 14    8h45  4D – 2D  Phổ thông, DB – ĐTVT  
 15    14h30  1C – 3C  Toán học – Sinh học  
 16    15h45  4C – 2C  Báo chí – Địa lý ĐC  
 17  09/03/2015  7h30  1A – 2A  CNTT – Xã hội học  
 18    8h45  3A – 4A  Kiến trúc – Lịch sử  
 19    14h30  3B – 4B  Môi trường – LLCT  
 20    15h45  1B – 2B  CTXH – Ngữ văn  
 21  10/03/2015  7h30  3D – 4D  Hóa – Phổ thông, DB  
 22    8h45  1D – 2D  Vật lý – ĐTVT  
 23    14h30  3C – 4C  Sinh học – Báo chí  
 24    15h45  1C – 2C  Toán – Địa lý ĐC  
 25  13/03/2015  7h30  Tứ kết 1  NHẤT A - NHÌ B  
 26    8h45  Tứ kết 2  NHẤT B - NHÌ A  
 27  14/03/2015  7h30  Tứ kết 3  NHẤT C - NHÌ D  
 28    8h45  Tứ kết 4  NHẤT D - NHÌ C  
 29  18/03/2015  7h30  BK1  THẮNG (25)-THẮNG (27)  
 30    15h30  BK2  THẮNG (26)-THẮNG (28)  
 31  20/03/2015  15h00  CK  THẮNG (29)-THẮNG (30)  
  • LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ HSSV TRƯỜNG ĐHKH 2015
Bảng A: 4 ĐỘI Bảng B: 4 ĐỘI Bảng C: 4 ĐỘI Bảng D: 4 ĐỘI
  Công tác xã hội  Phổ thông, dự bị  Toán học  Điện tử viễn thông
 Lý luận chính trị     Hóa học  Địa lý – Địa chất     Môi trường  Báo chí
 Kiến trúc Lịch sử  Công nghệ thông tin    Sinh học  Xã hội học
 Ngữ văn  Vật lý    

 

TT  Ngày thi đấuGiờ thi đấu Trận đấu Trận đấu Kết quả 
Khai mạc: 7h00 ngày 03/03/2015
 1  03/03/2015  7h30  1A – 4A  Công tác XH – Ngữ văn  
 2    8h45  2A – 3A  Lý luận chính trị - Lịch sử  
 3    14h30  1B – 4B  Phổ thông, Dự bị - Vật lý  
 4    15h45  2B – 3B  Hóa học – Công nghệ TT  
 5  04/03/2015  7h30  1C – 4C  Toán học – Môi trường  
 6    8h45  1D – 2D  Điện tử VT – Báo chí  
 7  06/03/2015  7h30  1B – 3B  Phổ thông, Dự bị - Công nghệ TT  
8    8h45  4B – 2B  Vật lý - Hóa học  
9    14h30  1A – 3A  Công tác XH - Lịch sử  
10    15h45  4A – 2A  Ngữ văn - Lý luận chính trị  
11  07/03/2015  7h30  Thua trận 5 – 3C               - Sinh học  
12    8h45  Thua trận 6  – 3D               - Xã hội học  
13  09/03/2015  7h30  1A – 2A  Công tác xã hội - Lý luận chính trị  
14    8h45  3A – 4A  Lịch sử - Ngữ văn  
 15    14h30  3B – 4B  Công nghệ TT - Vật lý  
 16    15h45  1B – 2B  Phổ thông, Dự bị - Hóa học  
 17  10/03/2015  7h30  Thắng trận 5 – 3C              - Sinh học  
18    8h45  Thắng trận 6 – 3D              - Xã hội học  
19  13/03/2015  7h30  Tứ kết 1  NHẤT A - NHÌ C  
20    8h45  Tứ kết 2  NHẤT B - NHÌ D  
21  14/03/2015  7h30  Tứ kết 3  NHẤT C - NHÌ A  
22    8h45  Tứ kết 4  NHẤT D - NHÌ B  
23  18/03/2015  7h30  BK1  THẮNG (19)-THẮNG (21)  
24    15h30  BK2  THẮNG (20)-THẮNG (22)  
25  20/03/2015  14h30  CK  THẮNG (23)-THẮNG (24)