Tuyển chọn VĐV tham gia giải cầu lông và bóng chuyền Hội thể thao ĐH&CN Huế năm 2015

Hội thể thao Trường Đại học Khoa học thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên hệ chính quy được biết:

1. Căn cứ Điều lệ Giải cầu lông Hội Thể thao ĐH&CN Huế năm 2015 diễn ra từ ngày 22/11/2015-30/11/2015 tại Nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học tiến hành tuyển chọn VĐV tham dự giải với nội dung sau:

 • Đối tượng: Cán bộ, viên chức và sinh viên hệ chính quy.
 • Nội dung đăng ký:
  • Đồng đội nam, nữ hỗn hợp (Tuyển chọn sinh viên);
  • Đơn nam, đôi nam, đơn nữ, đôi nữ từ 30 tuổi trở xuống;
  • Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp từ 31-45 tuổi;
  • Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp từ 46 tuổi trở lên.
 • Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/11/2015.
 • Liên hệ đăng ký: Cán bộ phụ trách: Ông Thái Nhật Trường - Phòng CTHSSV - ĐT: 09444455136

2. Căn cứ Điều lệ giải bóng chuyền nam nữ Hội Thế thao ĐH&CN Huế năm 2015 diễn ra từ ngày 15/11/2015-22/11/2015 tại Nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học tiến hành tuyển chọn VĐV tham dự giải với nội dung sau:

 • Đối tượng: Cán bộ, viên chức và sinh viên hệ chính quy.
 • Nội dung đăng ký: Tuyển chọn 12 VĐV nam và 12 VĐV nữ có khả năng chơi bóng tốt
 • Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/11/2015.
 • Liên hệ đăng ký: Cán bộ phụ trách: Ông Thái Nhật Trường - Phòng CTHSSV - ĐT: 09444455136