Thăm sinh viên học quân sự khóa K37

Vào lúc 17h ngày 08/10/2014, Khoa CNTT sẽ về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thăm sinh viên khóa K38 thuộc Khoa CNTT đang theo học quân sự. Thành phần:

- Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa

- Giáo viên cố vấn: Thầy Lân, Thầy Nhật, Thầy Thủy, Thầy Khoa

- Ban chấp hành Liên chi Đoàn