Chương trình tham quan và học tập tại Đà Nẵng năm 2014

Nhằm giúp sinh viên có cơ hội tham quan, học tập quy trình sản xuất phần mềm tại các công ty phần mềm lớn trên cả nước, Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức "Chương trình tham quan và học tập tại Đà Nẵng năm 2014".

- Thời gian: 6h ngày 15/01/2014 đến 19h cùng ngày

- Địa điểm: 

    • Công ty FPT Software Đà Nẵng
    • Công ty Gameloft Đà Nẵng

- Thành phần: Sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4.

- Điều kiện: Viết đơn xin tham gia chương trình tham quan và học tập tại Đà Nẵng năm 2014. Đơn gởi về thư ký văn phòng khoa (tầng 2, dãy nhà G) trước ngày 05/01/2014. Số lượng sinh viên tham gia có hạn vì vậy ưu tiên những đơn nộp sớm.

- Lịch trình

Thời gianNhiệm vụ
-> 05/01/2014 Nhận đơn
-> 10/01/2014 Xét duyệt
-> 17h, 10/01/2014 Họp bàn kế hoạch cho chương trình tại phòng họp G3. Thành phần: Sinh viên được chọn (sẽ có danh sách thông báo sau).
6h, 15/01/2014 Đi Đà Nẵng. Tập trung tại 77 Nguyễn Huệ (Xe xuất phát đúng 6h)