Thăm sinh viên K36 học quân sự

Theo kế hoạch, khoa CNTT phối hợp với liên chi đoàn khoa CNTT sẽ tổ chức buổi thăm sinh viên K36 đang học quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • Ngày giờ đi: 16h30 ngày 16/10/2013
  • Địa điểm xuất phát: 77 Nguyễn Huệ, Huế
  • Thành phần: Đại diện BCN khoa, Giáo viên cố vấn các lớp (K36A, K36B, K36C), đại diện liên chi và ban văn nghệ của liên chi.

Vậy liên chi đoàn xin thông báo đến các cán bộ cố vấn và các bạn sinh viên được biết để tham gia theo đúng kế hoạch