Đại hội Liên chi đoàn Khoa Công nghệ thông tin

Sáng 16/4/2022, Liên chi đoàn khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh LCĐ Công nghệ thông tin nhiệm kì 2022-2024, với sự tham gia của các đại biểu cùng hơn 120 đoàn viên, đại diện cho hơn 1600 đoàn viên sinh viên khoa Công nghệ thông tin tham dự.
Đại hội đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc; tổng kết công tác đoàn nhiệm kì 2019-2022, dự thảo phương hướng hoạt động và bầu ra ban chấp hành mới cho nhiệm kì 2022-2024.
Chúc BCH mới có một nhiệm kì làm việc hiệu quả, thành công. Chúc LCĐ Công nghệ thông tin sẽ lập được nhiều thành tích tốt và xây dựng LCĐ trở thành LCĐ vững mạnh trong nhiệm kỳ 2022 – 2024.