Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Nhằm khuyến khích phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để sinh viên có điều kiện giao lưu học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là các phương pháp tự học.

Nhà trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022:

1.  Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến, chủ đề "Sách và khát vọng cống hiến"

Hình thức: Video dự thi giới thiệu sơ lược, ngắn gọn về thí sinh/nhóm thí sinh.

Giới thiệu nội dung, chia sẻ cảm nhận về một hoặc một số cuốn sách đã truyền cảm hứng, lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp tích cực cho xã hội của bản thân.

Nội dung:

Bước 1: Truy cập fanpage của Trung tâm Thông tin Thư viện: https://www.facebook.com/lib.husc.vn và like fanpage

Bước 2: Gửi video dự thi vào tin nhắn trong fanpage với thông tin kèm theo gồm: tóm tắt nội dung; họ tên thí sinh hoặc nhóm thí sinh; Lớp, Khoa.

Thời gian: từ 15/4/2022-21/4/2022

2. Triển lãm "Người đi tìm hình của nước"

Thời gian: 21/4/2022-22/4/2022

Địa điểm: Tiền sảnh Trung tâm Thông tin Thư viện.

3. Hội sách phát tiển văn hóa đọc cho sinh viên

Thời gian: từ 19/4/2022-22/4/2022

Địa điểm: Tiền sảnh Trung tâm Thông tin Thư viện.

4. Giao lưu với diễn giả về chủ đề "Sách và khát vọng cống hiến"

Thời gian: 21/4/2022

Địa điểm: Phòng đọc Thư viện.

5. Phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022

Thời gian: 21/4/2022

Địa điểm: Phòng đọc Thư viện.