Nhận thẻ ATM

Hiện Khoa Công nghệ thông tin nhận được một số thẻ ATM của các bạn:

NGUYEN ICH NHAT NGUYEN

NGUYEN VAN THANH NGHIA

TRAN CONG NGUYEN

BACH VAN MANH

PHAN HOANG LONG

HO THI TRANG NGAN

CHAU VAN NAM

TRUONG NHAT NGUYEN

LE THI MY NGAN

NGUYEN THI HOAI NGHIA

DUONG CONG HUY

NGUYEN TAN DUNG

TRAN HUU CUONG

Các bạn có tên trên vui lòng mang thẻ sinh viên đến Văn phòng Khoa nhận thẻ vào các khoảng thời gian sau:

Buổi sáng: 9g30-11g00 ngày 17/5, 21/5, 22/5, 23/5;

Buổi chiều: 15g30-16g45 các ngày 15/5, 17/5, 20/5, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5...