Tham gia diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế lần thứ 3, năm 2018

Diễn đàn Khoa học Sinh viên quốc tế TPHCM 2018 (lần III) – sân chơi học thuật quốc tế do Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM và Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức – sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 4 đến 8/12/2018 với sự tham gia của khoảng 100 đại biểu sinh viên (60 sinh viên Việt Nam và du học sinh, 40 đại biểu quốc tế).

1. Các nội dung trong diễn đàn

Với chủ đề “Nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Diễn đàn tiếp nhận các báo cáo tham luận, đề tài nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh theo các chủ đề:

“Những kỹ năng cần thiết để phát triển nghề nghiệp”,

“Xu hướng giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”,

 “Lao động trong thời kỳ hội nhập”,

“Vai trò của các tổ chức trong hỗ trợ cho sinh viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp”.

2. Hình thức đăng ký tham gia

Để tham dự diễn đàn, sinh viên cần viết bài tham luận hoặc báo cáo khoa học về 1 trong số 4 nội dung nêu trên của Diễn đàn.

Thời gian gửi bài tóm tắt đến hết ngày 21/10/2018.

Thời gian gửi bài toàn văn đến hết ngày 30/10/2018.

Đăng ký trực tuyến tại: issf.vn tại mục đăng ký “Register” để điền thông tin cá nhân và gửi bài tóm tắt, bài tham luận toàn văn theo thời gian quy định,

Gửi phiếu đăng kus và bài tham luận về email: ngothitutrinh@khoahoctre.com.vn

Bài tham luận được trình bày đầy đủ các phần: giới thiệu vấn đề, thân bài, kết luận, tài liệu tham khảo. Tên bài tham luận, tên sinh viên, tên trường được trình bày ở trên, căn giữa. Bài tham luận được viết bằng tiếng Anh, font chữ Times New Roman, không dài quá 10 trang giấy A4.

3. Chi phí tham dự

Chi phí di chuyển từ địa phương đến TP. Hồ Chí Minh: cá nhân tự chi trả.

Chi phí ăn ở, đi lại tại TP. Hồ Chí Minh được Ban tổ chức hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ đồng chí Ngô Thị Tú Trinh – Trưởng phòng Phát triển Phong trào sáng tạo, Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ Trẻ - SĐT: 02873087007 (202) - 0985534745