Cuộc thi "Thử thách sáng tạo xã hội 2018"

Các bạn sinh viên có những sáng kiến khởi nghiệp xã hội giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và kinh tế cấp bách của Việt Nam hãy tham gia cuộc thi "Thử thách sáng tạo xã hội 2018"

Vietnam Social Innovation Challenge 2018 (Thử thách sáng tạo xã hội Việt Nam 2018), với chủ đề năm 2018: Khởi nghiệp sáng tạo và Phát triển nghề nghiệp cho thanh niên, là chương trình nhằm tìm kiếm, hỗ trợ ươm tạo các sáng kiến khởi nghiệp xã hội giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và kinh tế cấp bách của Việt Nam. Đồng thời, dự án còn hướng đến việc nhằm truyền cảm hứng cho những người trẻ niềm đam mê và hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm tốt hơn và khởi nghiệp thành công trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh, hội nhập.

 Các thí sinh dự thi đăng ký tham dự theo các đường link sau:

Website cuộc thi: thanhnienvietnam.net.vn

Link đăng ký cho nhóm: bitly.com/vsic2018

Link đăng ký cho cá nhân:  bitly.com/vsic2018-canhan