Tuyển sinh sau đại học

Một số thông tin về tuyển sinh Cao học và Nghiên cứu sinh (NCS) vào khoa.
Cùng với sự phát triển ngành CNTT trên toàn quốc, Khoa CNTT Trường ĐHKH Huế đã không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới đào tạo chương trình chuyên sâu trong lĩnh vực Khoa học máy tính, phù hợp với sự phát triển CNTT trong khu vực và thế giới.. Hàng năm Khoa CNTT tuyển sinh hai đợt đào tạo Cao học và Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính vào tháng 3 và tháng 8. 
Thí sinh dự thi vào Cao học chuyên ngành Khoa học Máy tính sẽ thi môn điều kiên (Ngoại ngữ) và hai môn chuyên ngành (Toán rời rạc và Ngôn ngữ lập trình). 
Số lượng học viên cao học và NCS tại Khoa CNTT hiện có:
  • 07 NCS (hệ tập trung 3 năm).
  • 120 học viên Cao học đang đào tạo tại Huế
  • 65  học viên Cao học đang đào tạo tại các cơ sở liên kết
Thí sinh dự tuyển NCS sẽ trình bày bài luận về hướng nghiên cứu và sẽ được Hội đồng xét duyệt.
Mọi thông tin chi tiết có thể xem trên trang web của trường.