Chỉ tiêu tuyển sinh vào khoa CNTT năm 2012

Năm 2012, khoa CNTT có 150 chỉ tiêu. Hai khối thi là A và A1.

...