NCS Nguyễn Hữu Tài bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

NCS Nguyễn Hữu Tài đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại cơ sở đào tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngày 26/10/2015, tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Tài đã bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin với đề tài: “Nghiên cứu phát triển một số giải pháp nén ảnh tiên tiến cho màn hình tinh thể lỏng" do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan và GS.TS Lê Đình Chơn Tâm hướng dẫn.


Buổi đánh giá luận án

Hội đồng đánh giá luận án

Đại diện cơ quan của NCS đang công tác tặng hoa chúc mừng