Bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào ngày 26/10/2015, Thầy Nguyễn Hữu Tài, CBGD của Khoa Công nghệ Thông tin sẽ bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Tên đề tài:            Nghiên cứu phát triển một số giải pháp nén ảnh tiên tiến cho màn hình tinh thể lỏng
Chuyên ngành:    Hệ thống Thông tin
Mã số:                  62480104
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Tài
Tập thể hướng dẫn khoa học: HD1: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan - ĐHBK Hà nội
                                                 HD2: GS.TS. Lê Đình Chơn Tâm - ĐH Sherbrooke, Canada
Ngày giờ bảo vệ:    thứ 2, ngày 26/10/2015, lúc 14g00
Địa điểm:                Phòng C1-318, Trường Đại hoc Bách khoa Hà nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.