Trường hè quốc tế SEAMS năm 2015

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh tổ chức trường hè quốc tế SEAMS về "Number Theory and Applications in Cryptography and Coding Theory" diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 08/9/2015.

Trường hè sẽ được diễn ra với sự tài trợ của trường Khoa học tự nhiên, SEAMS-CIMPA, IMU, Number Theory Foundation. Trường hè sẽ có 4 lớp học:

  •     Introduction to Coding Theory,
  •     Elliptic Curve Cryptography,
  •     RSA and its variants,
  •     Number Theory and Lattices.


Trường hè SEAMS lần này là một trường hè chuẩn bị cho trường hè quốc tế CIMPA sẽ diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh vào hè 2016 với những chủ đề sâu hơn về Cryptography và Coding Theory. Mọi thông tin chi tiết hơn trên website: https://www.math.uni-bielefeld.de/~dhoang/seams15/

Đối tượng tham dự trường hè là sinh viên và học viên cao học quốc tế và Việt Nam. Chúng tôi hiện có một số nguồn tài trợ cho sinh viên Việt Nam không ở Tp. Hồ Chí Minh đến tham dự trường hè. Do đó, kính mong quý đồng nghiệp có thể thông báo thông tin về trường hè rộng rãi đến sinh viên để những sinh viên hứng thú có thể đăng kí xin tài trợ tham dự đúng hạn.