Lịch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Kim Quốc

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Kim Quốc, khóa năm 2012.

Chuyên ngành: Khoa học máy tính, mã số:  62 48 01 01.

Hệ đào tạo: Tập trung.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cải tiến cơ chế điều khiển tại nút mạng” 

 - Thời gian:  8giờ 00 ngày 28 tháng 5 năm 2015

- Địa điểm: Phòng Hội thảo Thư viện, Trường Đại học Khoa học, số 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Theo website Trường Đại học Khoa học Huế