Thông báo đăng ký học dự thính cao học

Chương trình được tổ chức bởi Viện Toán học.

Viện Toán học tổ chức Chương trình "Đào tạo Thạc sĩ Toán học phối hợp với các Trường đại học Quốc tế". Học viên lớp CHQT được học ngoại ngữ, một số chuyên đề nâng cao dạy bằng tiếng Anh, một số chuyên đề phối hợp với giảng viên nước ngoài, trường hè, trường xuân,... Các học viên của Chương trình CHQT sẽ được học miễn ohos trong thời gian học tiếp theo và được giới thiệu đi học tiếp năm thứ 2 tại nước ngoài (M2) (Pháp, Mỹ, Italia, Singapore).

Viện Toán học khuyến khích các sinh viên đã tốt nghiệp Đại học năm 2014, 2015 ngành Toán, Toán Cơ hoặc Toán Tin hệ chính quy với kết quả từ Khá trở lên có nguyện vọng học tập ở những môi trường học thuật cao, đăng ký tham gia học dự thính lớp CH của Viện Toán học để chuẩn bị cho việc xét tuyển vào lớp CHQT.

Dự kiến thời gian học: Tháng 6-9/2015.

Thời gian đăng ký: từ 04-3/2015-10/6/2015.

Hồ sơ đăng ký xin xem tại đây.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Trung tâm Đào tạo SĐH, Viện Toán học, nhà A4

18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37560940

Website: http://http://math.ac.vn/learning/