Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Văn Thế Thành

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Văn Thế Thành khóa năm 2012.

Chuyên ngành: Khoa học máy tính, mã số:  62 48 01 01.

Hệ đào tạo: Tập trung.

Tên đề tài luận án:

- Thời gian:  14giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2016

- Địa điểm: Phòng Hội thảo H2, Trường Đại học Khoa học, số 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.