Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Hoàng Hà

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Hoàng Hà, khóa năm 2011.

Chuyên ngành: Khoa học máy tính, mã số:  62 48 01 01.

Hệ đào tạo: Tập trung.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số vấn đề lập lịch trên môi trường tính toán đám mây” 

 - Thời gian:  14giờ 00 ngày 26 tháng 5 năm 2016

- Địa điểm: Phòng Hội thảo Thư viện (KH2), Trường Đại học Khoa học, số 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý thầy cô, các học viên quan tâm đến dự.