Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Lê Văn Hòa

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lê Văn Hòa

Chuyên ngành: Khoa học máy tính, mã số:  62 48 01 01.

Hệ đào tạo: Tập trung.

Luận án: Điều khiển công bằng luồng trong mạng chuyển mạch chùm quang.

Thời gian: 14g00 ngày 05/7/2019

Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2, Trường Đại học Khoa học Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý thầy cô tham dự.