Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Nguyễn Đức Hiển

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Đức Hiển

Chuyên ngành: Khoa học máy tính, mã số:  62 48 01 01.

Hệ đào tạo: Tập trung.

Luận án: Nghiên cứu xây dựng mô hình lai cho bài toán dự báo dựa trên mô hình mờ và tri thức tiên nghiệm

Thời gian: 14g00 ngày 18/01/2019

Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2, Trường Đại học Khoa học Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý thầy cô tham dự.