Lịch bảo vệ Luận án tiến sĩ của NCS Lê Văn Tường Lân

Trường Đại học Khoa học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Lê Văn Tường Lân, chuyên ngành Khoa học máy tính, mã số 62 48 01 01.

Luận án:  Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định mờ dựa trên đại số gia tử

Thời gian:  14g00 ngày 24 tháng 8 năm 2018

Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi, Thành phố Huế

Kính mời quý thầy cô quan tâm tham dự./.